KS 3.3.2 PŠS (3. třída)

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 LR Pára   4 4 0 0 12 28.0 26
2 Dukla F   4 2 1 1 7 17.0 13
3 ŠO Praga Praha D   4 1 1 2 4 14.5 11
4 ŠK Mlejn B   4 1 1 2 4 13.0 11
5 DDM Praha 6 C   4 0 1 3 1 7.5 5
P Družstvo HS Z + = - B Sk V
 
Pořadí Název družstva 1. 2. 3. 4. 5.
1. LR Pára   6 7
2. Dukla F 2   4
3. ŠO Praga Praha D 1   4 7
4. ŠK Mlejn B ½ 4   6
5. DDM Praha 6 C ½ 4 1 2  
Pořadí Název družstva 1. 2. 3. 4. 5.